073-02 62 614

Affärshälsa

När människor mår bra går företag bra. Affärshälsa skapar nya möjligheter för en större effektivitet, lönsamhet och arbetsglädje.

Vi på Affärshälsa rustar företag och dess medarbetare att klara vår nutids tuffa utmaningar. Vi vill aktivt medverka till att utveckla företag och människors prestationsförmåga och arbetsglädje.

Denna metod är ett verktyg för att få en aktuell bild av hur alla medarbetare ser på sin arbetsmiljö. Utifrån resultaten av Affärshälsas undersökning, kan ditt företag planera och styra utvecklingsarbetet i organisationen samt förbättra ledarskapet och medarbetarskapet med livsstil och hälsa som viktiga delar.

Inför enkätundersökningen, som blir själva kärnan i detta arbete, håller vi i ett seminarium med tydlig info kring konceptets olika steg. Först inför ledningen och sedan inför all personal. Här berör vi vilka faktorer som skapar friska medarbetare, högre prestation, kvalitet och produktivitet.

När enkäten är genomförd ingår sammanställning och genomgång av vilka framgångsfaktorer som vi tillsammans ska jobba med för att skapa en ännu bättre arbetsplats hos just er. Detta gör vi utifrån enkätens resultat och medarbetarnas värden och svar.

Affärshälsa handlar om utveckling i Jaget – Laget & Företaget.

 

Ring mig idag, så berättar jag mer: 073-0262614