073-02 62 614

Inspirationstillfällen

Företagsevent och inspirationstillfällen – som gör skillnad!

Fler och fler företag tar kontakt med mig för att få hjälp med att sy ihop företagsevent och inspirationstillfällen, som gör skillnad. Här ser du ett axplock av de inspirationstillfällen jag erbjuder tillsammans med mina skickliga föreläsare.


Relationsteorin

Inspireras av:

 • En vetenskaplig genomgång av en relations uppgång och fall.
 • Kärlekens fem språk (gåvor, tid, fysisk närhet, tjänster, beröm)
 • Alla är vi lite skadade – sång med stor publikintegration. Lär känna varandra genom att sänka garden.
 • Örters betydelse för god kommunikation.

För att veta mer om föreläsningen, innehållet och vem som föreläser – Maila eller ring mig !

helena@wiktelius.se
073-02 62 614

Att gå med känslan

Inspireras av:

 • Effekten på livskvalitén när livet är effektivt!
 • Genomgång av våra olika känslocenter – Hjärna, hjärta, mage.
 • Kaninhistorien. – att våga släppa in människor man inte tror att man orkar med.

För att veta mer om föreläsningen, innehållet och vem som föreläser – Maila eller ring mig !

helena@wiktelius.se
073-02 62 614

Maltes Minuter

Inspireras av:

 • Mobiltelefonens effekt på vårt sociala liv!
 • Är hockeydomaren glåpordens slasktratt?
 • Hur annorlunda får en människa vara?
 • Finns det en mening med allt som händer?

För att veta mer om föreläsningen, innehållet och vem som föreläser – Maila eller ring mig !

helena@wiktelius.se
073-02 62 614

Vardagsstress

Seminarie varvat med övningar.

Fokus på:

 • Livsstil
 • Kommunikation (med sig själv och andra)
 • Tankefällor
 • Vad är återhämtning?
 • Vad är utmattning, vad är stress och vad hjälper?
 • Vad säger forskningen om hjärntrötthet?
 • Prova-på-övning: Medveten närvaro med fokus på andetaget
 • Stressreducerande metoder
 • Att sänka farten och öka produktiviteten, kostnadseffektiva metoder

Seminariets tid: 1,5 tim

Detta inspirationstillfälle kommer ledas av en KBT-terapeut som hämtar mycket inspiration och övningar från Mindfulness.

För bokning:
Helena Wiktelius/Affärshälsa
helena@wiktelius.se

0730-262614
AFFÄRSHÄLSA

Perspektiv & motivation till förändring

Genomgång och dialog, med fokus på:

 • Sund kosthållning för att må bra
 • Hur kan du mentalt hitta motivation med olika verktyg för att nå målet god hälsa och ditt bästa liv
 • Värdet av rörelse
 • Livsglädje
 • Individens egen möjlighet till påverkan

Seminariets tid: 1,5 tim

Genomförs av Leg. Sjuksköterska.

Vad händer med kroppen vid ett stillasittande jobb och fritid, vilka krämpor kan man få och hur påverkas ämnesomsättningen. Vilka sjukdomar kan komma till följd av denna livsstil. Många av oss upplever sig sitta fast i ett livshjul där man hela tiden jagar tiden och väntar på att man senare, när barnen flyttat, när man inte behöver lägga tid på sina föräldrar, när det lugnar ner sig på jobbet eller när nåt annat har klarats av i livet, DÅ ska man börja träna, ta tag i kosten, förverkliga sig själv genom en kurs osv. Du påskyndar Ditt åldrande och missar livet genom det tankesättet! Tänk om det är så att vi är har all kapacitet och kraft vi behöver inom oss för att leva det livet vi drömmer om!!! Men vi har inte tid att se det!

 

För bokning:
Helena Wiktelius/Affärshälsa
helena@wiktelius.se

0730-262614
AFFÄRSHÄLSA

Ergonomi

Ergonomi handlar om människan i relation till arbetet. Både fysiska och mentala aspekter på arbetsmiljön beaktas likväl som arbetstagarnas förutsättningar, teknik och organisation.

Teoretiskt föredrag inleder träffen där gällande rekommendationer från arbetsmiljöverket presenteras.

Beroende på typ av arbetsplats riktas genomgången. Vid t.ex. kontors-/bildskärmsarbete ges information om arbetsplatsens placering i rummet, placering och val av belysning, inställning av skrivbordshöjd i sittande och stående samt placering av bildskärm, tangentbord och styrdon.

Genomgång av synergonomi, pausgymnastik och vikten av variation och rörelse.
Vid manuell hantering informeras om arbetsteknik vid t.ex. lyft samt andra aspekter att beakta vid denna typ av arbete.

Checklista och mallar bygger på arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Syftet med ergonomigenomgånggen är att deltagarna ska öka sin kunskap om ergonomi gällande sitt arbete och på så vis förebygga risk för belastningsrelaterade besvär.

Seminariets tid: 1,5 – 2 tim

Genomförs av Leg- Sjukgymnast/Ergonom

För bokning:
Helena Wiktelius/Affärshälsa
helena@wiktelius.se

0730-262614
AFFÄRSHÄLSA

Stress - En del av livet

Definition av begreppet stress och diskussion om olika typer av stress.

 • Stress
 • Stress – Riskfaktorer
 • Stress – Reaktioner/Symptom
 • Stresskurvan – Stress över tid
 • Stress – Återhämtning
 • Stress – Eget åtagande
 • Stress – Hur agerar jag som ledare när mina medarbetare är stressade?

Seminariet varvar korta föreläsningspass med diskussioner.

Seminariets tid: 1,5 tim

Genomförs av konsult med 30 års erfarenhet av uppdrag med inriktning på personlig utveckling, handledning och utbildning av ledare och chefer samt affärsutveckling.

Vi definierar begreppet stress utifrån Lennart Lewis resonemang om balans mellan krav och resurser. Diskuterar riskfaktorer och pratar om symptom hos oss själva och våra kollegor/medarbetare. Vi pratar om hur man känner igen eget riskbeteende, samt diskuterar hur man kan hålla balans och återhämta sig. Avslutningsvis gör vi egna åtaganden för att undvika att hamna i långvarig stress.

För bokning:
Helena Wiktelius/Affärshälsa
helena@wiktelius.se

0730-262614
AFFÄRSHÄLSA

Jaget – Laget - Företaget

Dialog och arbete kring nyckelfaktorerna för tillväxt och framgång:

 • Hur kan du i din roll utveckla företagets service, kundvård/kundkontakt
 • Kan du/ni påverka lönsamheten och resultatet
 • Vad är skillnaderna mellan hjälpare och krängare
 • Hur ser ditt kommunikationsmönster och beteende ut mot kollegor och kunder
 • Generositetsprincipen
 • Lönsamhets argumentation
 • Levererar ni kundnytta? Vad, Hur och Varför?
 • Service är att förbättra andras liv, lever vi upp till det?
 • Vad får dina val och prioriteringar för konsekvenser för dig, dina kollegor och era kunder?
 • Aktiviteter * Kvalité = Resultat

Seminariets tid: 1,5 tim

Genomförs av Helena Wiktelius, grundare av Affärshälsa och Helena Wiktelius AB.

Det är individernas gemensamma prestation som genererar företagets resultat och därmed lönsamhet. Att förändra och utveckla innebär därför att förändra och utveckla människor. Genom att titta på ett ansvarstagande både i Jaget – Laget och Företaget, kan vi öka produktiviteten, trivseln och arbetsglädjen samt öka lönsamheten.

Vad behöver Ni för att skapa en känsla av sammanhang? Hur kan vi genom en tydlig kommunikation och dialog få målen att bli mer begripliga, hanterbara och meningsfulla för alla. Vi diskuterar vilka rättigheter och vilka skyldigheter vi som medarbetare har. Vilka framgångsfaktorer kan ledarna ta ansvar för att skapa dialog och samtal kring för att öka både motivation och lojalitet.

För bokning:
Helena Wiktelius/Affärshälsa
helena@wiktelius.se

0730-262614
AFFÄRSHÄLSA