073-02 62 614

Försäljning

Försäljning

Det är människorna som genererar företagets resultat

 

hw_illu

Workshops – Vilka är vi? Vad står företaget för?

Vad är det som gör oss unika? Frågor och nyfikenhet är nyckeln till mycket inom försäljning, även när det gäller den egna organisationens utveckling.

”Vet du vem du är, så har du större chans att lyckas och att bli lycklig”. Detta stämmer så väl in även på hela företag.

För att hjälpa er att nå nya bättre resultat, så vill jag börja med en workshop. Workshopen leder till en kartläggning av vilka människorna på ert företag är, vad företaget står för och hur vi ska kunna utveckla hela säljprocessen för att öka er lönsamhet.

Resultat: 

– En enad bild över hur vi skall kommunicera intern och externt.

– Lyft säljhinder till ytan och eliminerat dem

– Utvecklat och tydliggjort företagets affärsmodell

Om du inte vet vad du vill sänder du ut otydliga budskap och då kan du bara dra till dig otydliga resultat.

 

Coachning – Vart vill vi? Vad behöver varje enskild individ för att utvecklas?

Försäljning är väldigt mycket en känsla, och för att kunna ge kunderna en känsla utöver det vanliga – så behöver varje människa få det stöd som just han/hon behöver för att nå bättre resultat.

Det som skiljer mig från andra säljcoacher är att jag sätter mig ner tillsammans med era anställda och finns med under era vanliga arbetsdagar. Jag är med i er verklighet, ringer säljsamtal både åt och med era medarbetare, bokar kundmöten samt åker ut på kundmöten.

Resultat:

– Säkerställt att alla fått mer kunskap, energi och motivation att göra bestående resultat samt verktyg för att orka.

– Säljmanus finns på plats.

– Alla har hittat sin känsla, 80% är känslor och 20% är fakta!
Tankar skapar de ord vi säger, de känslor vi känner och de handlingar vi utför.
Du läcker hela tiden vad du tänker!

 

Strategi – Hur tar vi oss dit? Hur når vi våra mål?

I detta skede av processen är det bland annat utvecklandet av er förbättrade affärsmodell som vi tillsammans lägger krut på. Detta med fokus på erbjudande, kundsegment, relationer och kanaler.

Jag är med er hela vägen.

Leads –> Första kontakt –> Göra affär –> Kontinuerlig dialog –> Leverans –> Uppföljning.

Under strategiarbetet går jag igenom hela er nuvarande säljprocess, gör en utvecklad affärsmodell och en ny säljprocess som lyfter både individen och gruppen som helhet. För många av mina kunder har jag också tagit fram handlingsplaner för varje medarbetare och arbetat fram en passande kommunikationsplan för organisationen.

För att ni ska nå en större lönsamhet har jag en regelbunden dialog igång och säkerställer att strategierna följs.

Jag skapar förutsättningar för andra att lyckas!

En arbetsplats är dess människor. Det är individernas gemensamma prestation som genererar företagets resultat och därmed lönsamhet.

Har du råd att vänta, ring mig idag!