073-02 62 614

Att tjäna kunderna

Försäljning handlar om att tjäna sina kunder. Denna krönika är en hyllning till alla som fått förtroendet att ta hand om sina kunder, dvs den som är bäst på kommunikation, alla underbara säljare vars avsikt är att vara en Hjälpare.

Många har obefogat blivit kallad krängare. En professionell säljare/hjälpare lyssnar, dvs spetsar öronen och försöker verkligen förstå kunden. En krängare hör vad kunden säger men bryr sig föga. En säljare ställer genuint nyfikna frågor för att förstå kundens behov och kopplar sen sin presentation, erbjudande mot det den förstått är viktigt för kunden utifrån de svar den fått på frågorna. En krängare drar sin presentation, sitt erbjudande från A till Ö utan att ta hänsyn till det kunden svarat på frågorna, den kör samma upplägg för de flesta kunder, skiter i att behovs anpassa sig.

Försäljning och teater har en del gemensamt, det handlar om att gå utanför manus och sätta sig i kundens utkikstorn. En professionell säljare har också förstått den riktiga innebörden av service/ kundvård, det handlar nämligen om att förbättra en annan människas liv eller underlätta för en annan människa. Professionella säljare tillhör den kategori människor som är i särklass bäst på att ge återkoppling, att visa sina medmänniskor respekt och återkoppla på mail, ringa tillbaka etc. Försäljning är kommunikation mellan människor, ingen har väl någonsin kallat en kommunikatör eller informatör för krängare!? Att pumpa ut info i nyhetsbrev som vi läsare inte har någon nytta av är väl också att kränga på information eller? Alla som arbetar med kommunikation gör nog sitt yttersta för att förstå sina kunder och många lyckas och en del har missat att det är skillnad på att höra och lyssna.

Vill du lyckas med din försäljning/ kommunikation måste du älska ditt jobb, vilja tjäna andra människor och förstå glädjen i att förbättra livet för andra. Att spara människors tid och höja deras levnadsstandard, bekvämlighet är A och O, så börja med att bli bäst på återkoppling för det är på väg att bli en bristvara. Vi lever i ett förtroende samhälle så mina ledord till dig om du vill lyckas vara en hjälpare är TILLIT och TOLERANS.