073-02 62 614

Entreprenör i Värmland – Himmel & Helvete

Att driva företag i Värmland är himmelskt. Närheten till allt gör det lättare att få ihop det sk. lyxpussel till liv som vi alla försöker lägga. Jag kan driva bolaget hemifrån och blir det ensamt finns det många nätverk att delta i, bra platser att sitta på som Innovation Park och snart Karlstad Business Center mfl. Det stora branschutbudet av företag i Värmland gör att inget kunduppdrag är det andra likt.

Att få jobba i Värmland är idylliskt och bäst av allt jag hinner hem varje kväll för att stoppa om och pussa på mina barn. Närheten till naturen, mångfalden av motion/idrott anläggningar gör det enkelt att få in friskvård i livet. Fantastiska lärare på Mörmoskolan och det privata personalkooperativet Skattkammarens dagis har bidragit till att hjälpa mina två små tjejer att bli de unika individer de är. De har underlättat för mig att driva företag, utan dem hade jag aldrig orkat vara både mamma och entreprenör.

Alla entreprenörer som varit mina förebilder, de har visat att det går, de har klappat mig på axeln och peppar mig när jag har det tufft. Ni är många som förtjänar att nämnas men den listan får jag publicera någon annanstans. Företag och entreprenörer står för ett lands tillväxt, det är där kraften finns. Jag vill tacka alla entreprenörer som möjliggjorde att vi kunde etablera AB Värmland, ett initiativ av entreprenörer för framtida entreprenörer, ger många en stark framtidstro. Utan bidrag och statliga medel lyfter vi  framtida företags idéer, syftet är att skapa tillväxt genom att ge bort tre Aktiebolag med 50 000kr i aktiekapital för att ge de som kanske annars inte har vågat testa sin affärsidé en knuff ut i entreprenörskapet. Detta är helt klart en av de bästa investeringar jag gjort. Efter första pitch mötet i Arvika hade jag svårt att sova pga lyckorus, alla ni som vill förverkliga Era företagsidéer Ni visar sådan passion, mod men också ödmjukhet och charm.

Men att driva bolag i Värmland kan stundtals vara tufft. Vissa entreprenörer har en personlighet som inte faller alla i smaken, vi kan ses som högljudda och bråkiga. Men vi som driver företag i Värmland har ett ansvar att våga ifrågasätta och driva på för fortsatt utveckling. Att få stöd och hjälp är otroligt viktigt. Att Värmland får ta del av EU-bidrag är bra, men vi måste också se till att dessa bidrag används med sunt förnuft så att Värmlands näringsliv/företag får ut maximalt. Tyvärr har jag det senaste året stött på fall där statliga bidrag och EU-pengar som är tänkta att hjälpa istället riskerar att även stjälpa värmländska företag. Jag skriver detta för att jag vill få igång dialogen om hur statliga medel och EU-bidrag används. Jag skall här ta ett exempel. Affärskraft är ett projekt som drivs av Handelskammaren, de har fått 12 miljoner kronor i EU-bidrag för att kompetensutveckla Värmländska företag inom; Försäljning, marknadsföring, ledarskap, ekonomi. En helt briljant idé – om de bara hade inriktat sig till de företag som inte har råd att betala marknadsmässiga priser och låtit oss företag som kompetensutvecklar inom dessa områden slåss om de andra som har en hög omsättning.

Vi företagare som bedriver kompetensutveckling inom; Försäljning, marknadsföring, ledarskap, ekonomi kan inte bara sitta tysta när EU-pengar snedvrider konkurrensen för oss. Dessa medel konkurrerar med näringslivet och det är inte fair play. Det hade varit mer sunt att erbjuda företag som är i behov av kompetensutveckling att söka stöd från Handelskammaren, som typ konsultcheck, där företag betalar hälften av summan för önskad kompetensutveckling och Handelskammaren skulle kunna stått för halva investeringen. Då kunde dessutom företagen själva välja just den leverantör de ansåg vara bäst för just sitt företag. Merparten av de företag som erbjuds Affärskraft har inga problem att betala marknadsmässiga priser för att utveckla sig. Jag har varit medlem i Handelskammaren i över 10 år och är nöjd med det arbete som bedrivits men just i denna fråga tycker jag att oavsett om EU har satt max nio anställda som ett krav på vilka som får gå Affärskraft så är det viktigt att Handelskammaren fortsatt jobbar för att vara en oberoende medlemsorganisation som inte konkurrerar med sina egna medlemmar.
Vi alla (jag, andra entreprenörer/ företag, Handelskammaren) vill skapa tillväxt i Värmland, men då måste vi se till att det sker på lika villkor och inte blir en snedvriden konkurrens pga statliga bidrag/EU pengar.

Främsta anledningen till att företag inte kompetensutvecklar sig är tidsbrist, INTE brist på pengar. Att lära och skämma bort företag att kvalitativ kompetensutveckling i stort sett skall vara gratis är osunt och inte hållbart i längden. Tillväxten i en region, ett land, står företag och entreprenörer för. Alla stödjande organisationer måste förstå sin roll och låta konkurrensen vara på lika villkor för oss entreprenörer som valt just Värmland som plats att driva företag på. Jag är en stolt värmländsk entreprenör och kommer så förbli. Låt oss tillsammans göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen utan att låta statliga bidrag och EU-pengar snedvrida konkurrensen.